CÔNG TY THẨM ĐỊNH GIÁ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Ngày 30/12/2021 Bộ Tài chính đã ra thông báo số 1045/TB-BTC về việc công bố Danh sách các thẩm định viên, công ty đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá năm 2022 tại Việt Nam. Theo đó, năm 2022 sẽ có 279 công ty đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản.

cong ty tham dinh gia 2022, thong bao 1045 bo tai chinh

Công ty thẩm định giá Hoàng Quân với năm thứ 20 liên tiếp được Bộ tài chính cấp Chứng nhận đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá trên toàn quốc. Chứng thư thẩm định giá do Hoàng Quân phát hành có đủ kiện pháp lý và là cơ sở xác định giá trị tài sản nhằm phục vụ những mục đích cụ thể.

công ty thẩm định giá 2022, thong bao 1045

Đây là thông báo thường niên của Bộ tài chính nhằm công khai danh sách Thẩm định viên về giá, công ty thẩm định giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2022 tại Việt Nam. Theo thông báo, sẽ có 279 Công ty đủ kiều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản trong năm 2022; Bên cạnh đó, Bộ tài chính còn cấp mới, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cho 65 công ty nhưng chưa đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá trong năm 2022.

Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, các doanh nghiệp thẩm định giá và các thẩm định viên có trách nhiệm thực hiện đúng những quy định về thẩm định giá tại Luật giá và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành, các tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam và các quy định pháp luật khác có liên quan.

CHI TIẾT DANH SÁCH CÔNG TY THẨM ĐỊNH GIÁ NĂM 2022

Thông tin chi tiết:

  • Tags:

Gửi yêu cầu báo giá

Vui lòng chia sẻ với chúng tôi một số thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn khi có yêu cầu

0901 186 700