Bộ trưởng TNMT: Việt Nam sẽ có hệ thống định giá đất mới

Các nước trên thế giới thường mất 5-10 năm để xây dựng được bản đồ dữ liệu giá đất trên toàn quốc. Với Việt Nam, trong vòng 5 năm tới sẽ có bản đồ dữ liệu giá đất cả nước, có hệ thống xác định giá đất mới  – theo Bộ trưởng TNMT Trần Hồng Hà.

Phương pháp định giá đất hiện nay có còn phù hợp?

Theo Luật Đất đai 2003 đã xây dựng những quy định xác lập giá đất bằng những phương pháp tiên tiến để tiếp cận, phù hợp với giá trị thị trường. Tới năm 2013, sau 10 năm, Luật đất đai được sửa đổi đã đặt ra vấn đề áp dụng các phương pháp thẩm định giá đất theo 5 phương pháp định giá: phương pháp so sánh, phương pháp thặng dự, phương pháp thu nhập, phương pháp chiết trừ, phương pháp hệ số..nhằm xác định sát nhất với giá trị thị trường.

bộ trường tài nguyên môi trường, trần hồ hà, luật đất đai sửa đổi

Bộ trưởng Bộ TNMT: Trần Hồng Hà

Tới Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII được ban hành ngày 16/6/2022, đã đặt ra vấn đề "chính sách đất đai phải đồng bộ với thể chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa".

Thực tế, việc xây dựng khung giá đất địa phương, do các cơ quan cấp tỉnh xác định là chủ trương đúng đắn, cơ sở để giải quyết các thủ tục liên quan đến giá trị đất đai. Tuy nhiên giá đất trên thị trường luôn thay đổi, biến động từng ngày, từng tháng... trong khi khung giá đất được xác lập 5 năm một lần. Vì vậy, tất yếu sẽ xảy ra vấn đề chênh lệch giữa giá đất được quy định tại khung giá và giá đất trên thị trường.

Do đó, cần thiết phải cải tiến thêm các quy định về giá đất là xác định giá đất phù hợp với thị trường hơn và áp dụng các phương pháp để đưa ra khung giá đất phù hợp với giá trị thị trường.

Xây dựng giá đất theo giá trị thị trường

Hiện nay, bảng giá đất được giao cho địa phương xác định và khi có biến động giá đất thì địa phương sẽ quyết định điều chỉnh.

"Chúng ta sẽ hướng tới việc xây dựng bản đồ địa chính dữ liệu thông tin về giá đất, ở đó sẽ có những thông tin, dữ liệu về giá của tất cả các giao dịch thông qua sàn đấu giá, đấu thầu... Khi có bản đồ này, đây sẽ là giá thực, đầy đủ thông tin nhất về giá của từng thửa đất được giao dịch. Khi xây dựng được bản đồ dữ liệu thông tin giá đất, chúng ta sẽ áp dụng phương pháp để đưa ra giá trị trung bình trong thời điểm thị trường ổn định" - Bộ trưởng Bộ TNMT Trần Hồng Hà chia sẻ.

giá trị đất đai, luật đất đai sửa đổi

Đồng thời, cần có chế tài để xử lý đối với trường hợp không khai báo, đăng ký giá đúng giá trị giao dịch trên thị trường- Bộ trưởng cũng nhấn mạnh.

Theo PGS.TS Ngô trí Long - Chuyên gia kinh tế, hiện tại việc xác định giá đất cụ thể, áp dụng theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất và 4 phương pháp là: so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư. Các phương pháp đang có sự chênh lệch về kết quả, đặc biệt đối với các loại đất có giá trị thương mại cao tại khu vực đô thị, thành phố, … Ngoài ra, trình độ năng lực thực hiện định giá đất của cán bộ định giá đất và của Hội đồng thẩm định giá còn hạn chế. Hội đồng thẩm định giá đất phần lớn là kiêm nhiệm nên khó khăn về thời gian và ảnh hưởng đến chất lượng. Mặt khác, do chưa có hướng dẫn về phương pháp, kỹ thuật định giá đất hàng loạt, các thẩm định viên gặp khó khăn khi tư vấn xây dựng bảng giá đất do các tỉnh, TP quy định.

Luật đất đai sửa đổi sẽ tăng tính khách quan

Theo kế hoạch, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được đưa ra Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp diễn ra vào tháng 10/2022 và tháng 5/2023; dự kiến thông qua tại kỳ họp tháng 10/2023.

Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi do bỏ khung giá đất nên Bảng giá đất ban hành đảm bảo phù hợp với giá đất thị trường nên không quy định thời gian Bảng giá đất ban hành 5 năm 1 lần.

viet nam se co he thong dinh gia dat moi

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, để đảm bảo vai trò quản lý của Nhà nước về giá đất, phù hợp với giá đất thị trường, tránh việc tùy tiện trong ban hành Bảng giá đất thì cần có sự thẩm định của cơ quan Trung ương. Đồng thời, cần tách bạch cơ quan xây dựng và cơ quan thẩm định bảng giá đất là 02 cơ quan độc lập.

Để cơ quan nhà nước có nguồn thông tin đầu vào minh bạch, khuyến khích người dân kê khai đúng giá đất chuyển (giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất không phản ánh đúng giá giao dịch thực tế do người dân kê khai giá đất trong Hợp đồng chuyển nhượng thấp để giảm thuế thu nhập; giao dịch vẫn chủ yếu bằng tiền mặt) và nhiều loại đất, khu vực không có thông tin chuyển nhượng quyền sử dụng đất, khó thu thập.

Việc bổ sung thêm thành phần Hội đồng thẩm định là đại diện thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp, đại diện của cơ quan, tổ chức có liên quan… nhằm tăng thêm tính khách quan trong việc quyết định giá đất.

Nguồn: tổng hợp Internet

Thông tin chi tiết:

  • Tags:

Gửi yêu cầu báo giá

Vui lòng chia sẻ với chúng tôi một số thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn khi có yêu cầu

0901 186 700