Định giá Doanh nghiệp cổ phần hóa

- Hỏi: Doanh nghiệp sản xuất gạch, vật liệu xây dựng đang cần cổ phần hóa thì định giá như thế nào, định giá này có khác với kiểm toán ko?

- Trả lời:  Đối với doanh nghiệp nói chungdoanh nghiệp sản xuất nói riêng thì quy trình thẩm định giá sẽ tuân theo các bước và quy định trong Tiêu chuẩn thẩm định giá Doanh nghiệp. Bạn có thểm tham khảo Thông tin về Thẩm định giá Doanh nghiệp sản xuất tại: 

THẨM ĐỊNH GIÁ CÔNG TY SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

- Thẩm định giá hoàn toàn khác với Kiểm toán. Về cơ bản, thẩm định giá là hoạt động thẩm định nhằm xác định giá trị của doanh nghiệp được quy đổi ra đơn vị tiền tại thời điểm thẩm định giá. Còn kiểm toán là việc điều tra tính chính xác trong kết quả, quá trình thực hiện lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo kinh doanh…có được tuân theo những quy định của pháp luật hiện nay hay không.

Thông tin chi tiết: 0901 186 700

  • Tags:

Gửi yêu cầu báo giá

Vui lòng chia sẻ với chúng tôi một số thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn khi có yêu cầu

0901 186 700