Kết quả thẩm định giá có tính pháp lý

- Hỏi: Nếu kết quả của bên thẩm định giá không được Ngân hàng đồng ý, không được giải ngân vay vốn thì làm thế nào? Kết quả này có tính pháp lý không?

- Trả lời: Trước khi tiến hành Thẩm định giá cho khách hàng, Hoàng Quân sẽ hỏi rõ mục đích thẩm định của khách hàng, tên Ngân hàng đang thụ lý hồ sơ vay vốn của khách hàng để tư vấn. Nếu Ngân hàng đó không nằm trong Danh sách chấp thuận Chứng thư thẩm định của Hoàng Quân thì Hoàng Quân sẽ tư vấn cho bạn lựa chọn đơn vị thẩm định giá khác. Hoặc sử dụng chứng thư thẩm định vào mục đích khác. Tuy nhiên, hiện nay Hoàng Quân đang là đối tác của hơn 90% Ngân hàng tại Việt Nam, chứng thư thẩm định giá của Hoàng Quân có độ uy tín cao và dễ dàng được chấp thuận trong việc xem xét hồ sơ vay vốn của các Ngân hàng.

Kết quả thẩm định giá của Hoàng Quân là một chứng nhận có tính pháp lý độc lập và được các cơ quan Nhà nước chấp thuận mà không phụ thuộc vào kết quả duyệt hồ sơ vay vốn của Ngân hàng. Vì vậy, trong trường hợp Chứng thư thẩm định giá của Hoàng Quân không được Ngân hàng chấp thuận để làm hồ sơ vay vốn, khách hàng vẫn có thể sử dụng chứng thư đó cho các mục đích khác.

Chi tiết liên hệ hotline: 0901 186 700

  • Tags:

Gửi yêu cầu báo giá

Vui lòng chia sẻ với chúng tôi một số thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn khi có yêu cầu

0901 186 700