Định giá tài sản doanh nghiệp trong nước và nước ngoài

- Hỏi: Công ty có nhiều tài sản ở cả trong nước và nước ngoài thì định giá được ko? Những tài sản đã hết khấu hao thì xác định giá như thế nào? 

- Trả lời: Khi tiến hành thẩm định giá trị doanh nghiệp, ngoài việc dự trên các giấy tờ sổ sách đầu vào của tài sản, thẩm định viên/đơn vị thẩm định giá sẽ thực hiện khảo sát thực tế để đánh giá hiên trạng và khấu hao của tài sản. Như vậy, nếu doanh nghiệp của Anh/chị có cả ở trong nước và nước ngoài thì hoàn toàn vẫn thẩm định giá bình thường, tuy nhiên thời gian thẩm định giáchi phí thẩm định sẽ nhiều hơn là tài sản tập trung một nơi.

Đối với tài sản đã hết khấu hao, thẩm định viên sẽ căn cứ trên hiện trạng thực tế của tài sản để định giá trị theo giá trị thị trường.

Chi tiết liên hệ hotline: 0901 186 700

  • Tags:

Gửi yêu cầu báo giá

Vui lòng chia sẻ với chúng tôi một số thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn khi có yêu cầu

0901 186 700